Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe i lasów mieszanych. Średni wiek lasów na naszym terenie to 69 lat, a przeciętna zasobność wynosi 306 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • lasowe i lasów mieszanych (z przewagą lub dużym udziałem gatunków liściastych) – 88,2 %
 • olsy, łęgi oraz siedliska bagienne – 7,1 %
 • borowe (z przewagą gatunków  iglastych) – 4,7 %

Udział gatunków panujących

 • Sosna, modrzew – 36,4 %
 • Świerk – 1,5 %
 • Daglezja – 0,3 %
 • Buk – 19,3 %
 • Dąb – 23,5 %
 • Pozostałe liściaste – 19 %

Udział drzewostanów w klasach wieku

 • I kl. – 0,5 %
 • II kl. – 8,4 %
 • III kl. – 26,5 %
 • IV kl. – 14,6 %
 • V kl. – 19 %
 • VI kl. – 10,4 %
 • VII kl. – 6,7 %
 • VIII kl. i starsze – 4,1 %
 • KO i KDO – 9,4 %