Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż Drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna

WARUNKI SPRZEDAŻY - KUPNA

1. Dowodem upoważniającym do wydania drewna z lasu jest:

a) asygnata wystawiona przez Leśniczego, Podleśniczego;

b) faktura wystawiona przez biuro Nadleśnictwa.

2. Zakupionego drewna nie wolno Nabywcy zabierać bez uprzedniego doręczenia asygnaty/faktury właściwemu terytorialnie Leśniczemu, Podleśniczemu oraz jego adnotacji o dacie i godzinie wydania drewna.

3. Wywóz drewna z lasu odbywa się w wyznaczonych dniach i godzinach, drogami wskazanymi przez wydającego materiał.

4. Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na asygnacie. W razie niemożliwości wywozu w oznaczonym terminie, Nabywca winien zgłosić się do Leśniczego, Podleśniczego o wyznaczenie nowego terminu. Po tym terminie Nadleśnictwo Myślibórz nie odpowiada za zakupiony surowiec drzewny, a Nabywca nie może rościć do Sprzedawcy pretensji, co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowej lub nawet całkowitej kradzieży zakupionego surowca drzewnego.

5. W przypadku nieodebrania przez Nabywcę drewna iglastego w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, w okresie między 15 marca a 15 października Nabywca ponosi koszty związane z zabezpieczeniem drewna (korowanie) przed szkodnikami.

Aktualny Cennik detaliczny sprzedaży drewna znajdą Państwo poniżej.

Aktualny cennik sprzedaży sadzonek znajdą Państwo poniżej.