Lista aktualności Lista aktualności

Oferta edukacyjna, terminarz spotkań

PLAN DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH NADLEŚNICTWA MYŚLIBÓRZ

PLAN DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH NADLEŚNICTWA MYŚLIBÓRZ

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegiem leśnej ścieżki edukacyjnej. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżkę z leśnikiem-przewodnikiem.

Nasi edukatorzy prowadzą zajęcia edukacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z lasem i przyrodą także w szkołach i przedszkolach. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Terminy - zajęcia prowadzone są w ciągu całego roku kalendarzowego. Z uwagi na duże zainteresowanie prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu (osobiście lub telefonicznie). Przyjazd należy potwierdzić 2 dni przed wyznaczoną datą (telefonicznie, mailem lub faxem).

Dojazd – we własnym zakresie autobusem, samochodem.

W sprawach rezerwacji terminów zajęć edukacyjnych proszę kontaktować się z Panią Martą Jaworską tel. 95 747 23 81 lub e-mail mysliborz@szczecin.lasy.gov.pl - formularz kontaktowy do pobrania na dole strony.

Plan działań  edukacyjnych Nadleśnictwa Myślibórz w 2024 roku

 

Nadleśnictwo Myślibórz w roku 2024 planuje z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa następujące zadania:

 

 1. Bieżące utrzymanie istniejących obiektów i urządzeń, służących na potrzeby edukacji leśnej społeczeństwa (naprawy, remonty) oraz doposażenie dydaktyczne – wg potrzeb.
 2. Przedsięwzięcia planowane z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa:
 • Lekcje terenowe i wycieczki z leśnikami,
 • Lekcje w siedzibie Nadleśnictwa oraz na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego,
 • Spotkania z leśnikami w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych – działalność ciągła w zależności od zgłaszania zapotrzebowania nauczycieli na spotkania, pogadanki itp.

Tematy pogadanek i prelekcji:

 • „Zawód – Leśnik”
 • „Gospodarstwo Szkółkarskie” – uczniowie mają możliwość zapoznania się z przygotowaniem materiału do siewu, siewem oraz pielęgnacją sadzonek na szkółce.
 • „Ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem prawnie chronionych obiektów przyrodniczych”
 • „Kiedy i jak bezpiecznie dokarmiać zwierzynę leśną?”
 • „Niespodzianki jesiennego lasu”
 • „Spotkanie z przyrodą”
 • „Mieszkańcy lasów”
 • „Warstwowa budowa lasu”
 • Współorganizowanie konkursów plastycznych, literackich, wiedzy leśnej, ochrony przyrody itp. – adresaci: uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych.
 • Współorganizowanie wystaw i prelekcji z innymi służbami mundurowymi (Policja, Straż Pożarna).
 • Imprezy okolicznościowe/warsztaty/konkursy:

„#sadziMY” – kolejna edycja wielkiego narodowego sadzenia, przekazywanie sadzonek, pogadanki na temat sposobów sadzenia drzew i znaczenia surowca drzewnego;

Termin: październik

Adresaci: Lokalna społeczność.

„Sprzątanie Świata” – impreza cykliczna o zasięgu światowym, mająca na celu wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Termin: wrzesień

Adresaci: uczniowie szkół, mieszkańcy gmin w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.

„Kwietna Rewolucja - Robimy bomby kwietne” - warsztaty dla dzieci z robienia kulek nasiennych (glina wymieszana z nasionami kwiatów - nasiona schowane w glinie będą czekały na deszcz, który sprawi, że otoczka zmięknie, a to zapoczątkuje proces kiełkowania. Dzięki zapasowi ziemi nasiona będą miały podłoże do wzrostu, a same będą chronione np. przed zjedzeniem przez ptaki.)

Termin: kwiecień/maj

Adresaci: szkoły i przedszkola w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.

„Budujemy karmniki dla ptaków” - Karmniki, to jedna z najbardziej znanych form wsparcia naszych skrzydlatych sąsiadów. Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę w temacie ochrony, zwyczajów ptaków oraz budowy i montażu karmników dla ptaków. Pod okiem instruktora zbudują własne, tradycyjne karmniki, które będą mogli zabrać ze sobą do domu.

Termin: wrzesień/październik

Adresaci: Lokalna społeczność.

„Choinka od Leśnika” – konkurs. Celem akcji jest promowanie choinki naturalnej jako produktu ekologicznego, który poza estetyką i wspaniałym zapachem, tworzy świąteczną aurę. Konkurs będzie polegał na najładniejszym przybraniu żywej choinki. Istotnym będzie przyozdobienie choinki w jak najbardziej naturalny/ekologiczny sposób, ważna będzie także estetyka.

Termin: grudzień

Adresaci: szkoły i przedszkola w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.

„Choinka dla życia” – Kolejna już akcja promująca ideę honorowego krwiodawstwa przygotowywana przez Lasy Państwowe wspólnie
z
Narodowym Centrum Krwi. Podczas akcji przekazane zostaną świąteczne drzewka Honorowym Dawcom Krwi.

Termin: grudzień

Adresaci: Lokalna społeczność.

 

Nadleśnictwo Myślibórz planuje dalszą współpracę ze szkołami, lokalnymi mediami, samorządami, służbami mundurowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, a także uczestnictwo w szkoleniach podnoszących wiedzę oraz umiejętności pracowników w zakresie edukacji i komunikacji społecznej.