Aktualności

Nadleśnictwo Myślibórz uprzejmie informuje, iż w ramach Projektu „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, przystąpiło do modernizacji Leśnej Ścieżki Edukacyjnej przy Gospodarstwie Szkółkarskim w Leśnictwie Swobnica.

Wydarzenia

Nadleśnictwo Myślibórz uprzejmie informuje, iż w ramach Projektu „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, przystąpiło do modernizacji Leśnej Ścieżki Edukacyjnej przy Gospodarstwie Szkółkarskim w Leśnictwie Swobnica.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślibórz ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż używanych środków trwałych.