Lista aktualności Lista aktualności

Gminny Konkurs Przyrodniczo-Łowiecki

„Leśna przygoda” pod hasłem - „ Co wiemy o lesie? W zdrowym ciele zdrowy duch.”

6 czerwca 2024 r.  w Szkole Podstawowej  w Baniach odbył się Gminny  Konkurs Przyrodniczo-Łowiecki „Leśna Przygoda” pod hasłem „ Co wiemy o lesie? W zdrowym ciele zdrowy duch”.  Do udziału w konkursie  zostali zaproszeni uczniowie klas V - VII ze wszystkich szkół naszej Gminy. Współorganizatorem  konkursu było Nadleśnictwo Myślibórz, Wojskowe Koło Łowieckie „Drop”  i Gminna Komisja d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baniach.

 Celem tej wspólnej akcji myśliwych, leśników, pracowników GOPS,  nauczycieli i uczniów jest  propagowanie kultury leśnej i łowieckiej wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za las rozwijanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych, emocjonalnej więzi z przyrodą i wrażliwości na jej piękno, kształcenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi szczególnie poprzez kontakt z naturą.