Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Użytkowanie

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu.

 Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan.

Podstawowym źródłem dochodów nadleśnictwa jest sprzedaż drewna na rynku krajowym i zagranicznym. Gospodarując na powierzchni 13 tyś ha. pozyskujemy rocznie 77 tyś. m3 drewna. Taka wielkość pozyskania nie wpływa negatywnie na środowisko, a dodatkowo zwiększa zasobność ( m3 drewna / ha ) naszych lasów.

Etat miąższościowy Nadleśnictwa Myślibórz ujęty w planie urządzenia lasu na lata 2016-2025 przedstawia tabela:

 

Użytkowanie rębne

Użytkowanie przedrębne

Razem

Nadleśnictwo Myślibórz

370 292 m3

395 000 m3

765 292 m3

 

W każdym nadleśnictwie ustala się najodpowiedniejsze dla danego gatunku i siedliska wieki rębności, służące regulacji użytkowania rębnego i określeniu etatu użytkowania rębnego.

Wszystko w przyrodzie dojrzewa i starzeje się. Również drzewa podlegają temu nieuchronnemu procesowi. W pewnym momencie, różnym dla różnych gatunków, drzewa tracą swoją żywotność, stają się podatne na wiatry, wreszcie obumierają.
 
Całość pozyskanego surowca drzewnego sprzedawana jest do zakładów przemysłu drzewnego (celulozownie, tartaki, stolarnie), a także na potrzeby lokalnej ludności z przeznaczeniem na opał, drobne remonty i inne potrzeby bytowe.
Różnorodność gatunkowa drzewostanów Nadleśnictwa Myślibórz wymaga wysokich kwalifikacji i dużego doświadczenia pracowników aby pozyskać jak najcenniejsze sortymenty.