Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie Nadleśnictwa Myślibórz znajduje się 6 pomników przyrody.

Tab. Wykaz istniejących pomników przyrody na gruntach N-ctwa Myślibórz

 

       Lp.

Akt

prawny

Dz.

Urz.

Położenie

      Gatunek

Obwód

      [cm]

Wys.

      [m]

     Wiek

Uwagi

oddz.

gmina

leśnictwo

1.

Uchwała Nr XIV/138/2007

RM w Myśliborzu
z dnia 24.09.2007 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 122
z 2007 r., poz. 2309

432j

Myślibórz

Krusze

Dąb szypułkowy Quercus robur

380

26

300 lat

-

2.

Uchwała Nr XVII/137/2004 RG Kozielice
z dnia 15.12.2004 r.

Dz. Urz. Woj. Zach.

Nr 3
z 2005 r., poz. 61

109bx

Kozielice

Piaseczno

Dąb szypułkowy Quercus robur

505

24

320 lat

-

3.

Uchwała Nr XXII/247/09 RG Banie
z dnia 28.04.2009 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 52
z 2009 r., poz. 1331

112x

Banie

Piaseczno

Lipa drobnolistna Tilia cordata

500

24

150 lat

-

4.

Uchwała Nr XXII/234/13 RG Kozielice
z dnia 24.10.2013 r.

Dz. Urz. Woj. Zach. z 2014 r., poz. 1176

93d

Kozielice

 Przydarłów

 

Wiąz szypułkowy Ulmus laevis

420

-

350 lat

-

5.

86f

Kozielice

Przydarłów

 

Dąb bezszypułkowy

Quercus petraea

480; 410

-

350 lat

Dwa pojedyncze drzewa