Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Myślibórz jako jednostkę administracyjną Lasów Państwowych utworzono 01.01.1995r. z poprzedniego obrębu Dziczy Las i Myślibórz.

    Nadleśnictwo Myślibórz jako jednostkę administracyjną Lasów Państwowych utworzono 01.01.1995r. z poprzedniego obrębu Dziczy Las i Myślibórz.

Nadleśnictwo Myślibórz jest nadleśnictwem jednoobrębowym o powierzchni ogólnej 13 021,41 ha, w tym powierzchnia leśna 12 076,38 ha. Zasięg terytorialny nadleśnictwa wynosi 675,96 km2. Grunty nadleśnictwa położone są w całości na obszarze województwa zachodniopomorskiego, na terenie trzech starostw powiatowych: Myślibórz, Gryfino, Pyrzyce.

Pod względem przyrodniczo leśnym leży w I krainie przyrodniczo leśnej-Bałtyckiej, dzielnicy Pojezierza Wałecko Myśliborskiego, mezoregionie Pojezierza Myśliborsko-Choszczańskiego. Sąsiadującymi nadleśnictwami graniczącymi z nadleśnictwem Myślibórz są nadleśnictwa: Gryfino, Choszczno, Barlinek, Różańsko, Mieszkowice, Chojna. Ukształtowanie terenu na którym położone jest nadleśnictwo nastąpiło podczas ostatniego zlodowacenia-Bałtyckiego i obejmuje moreny czołowe i denne co daje niepowtarzalny pagórkowaty krajobraz. Śladami działalności lodowca są też liczne jeziora głównie rynnowe ułożone w formie łańcuchów. Różnica wzniesień wynosi 61 m. Najwyżej położony punkt znajduje się w okolicy Przydarłowa 106,8 m.n.p.m. a najniżej jezioro Długie 49,5 m.n.p.m.
Klimat terenu nadleśnictwa posiada przewagę cech klimatu morskiego tj. mała amplituda temperatur rocznych.

Obecnie nadleśnictwo podzielone jest na 9 leśnictw i jedno gospodarstwo szkółkarskie.