Wydawca treści Wydawca treści

historia

Krótki rys historyczny Nadleśnictwa Myślibórz

Dawne Nadleśnictwo Dziczy Las, stanowiące obecnie główną część Nadleśnictwa Myślibórz, powstało w 1945 r. z byłych lasów państwowych oraz lasów majątkowych i drobnej własności prywatnej. W roku 1951, z uwagi na rozległy teren, grupę oddziałów nad miejscowością Banie przekazano do Nadleśnictwa Gryfino, a kompleks leśny do Nadleśnictwa Krzywina (obecnie obręb w Nadleśnictwie Chojna).

Do Nadleśnictwa przyłączono lasy miasta Pyrzyce o powierzchni 692 ha.

W latach 1952 - 1962 r. Nadleśnictwo przekazało Państwowym Gospodarstwom Rybackim jeziora, przyjęło zaś lasy własności prywatnej oraz grunty do zalesienia ze wsi Kierzków i Góralice.

Drugim Nadleśnictwem wchodzącym obecnie w skład Nadleśnictwa Myślibórz było Nadleśnictwo Lipiany obręb Lipiany, które powstało 1 stycznia 1954 r. Wcześniej lasy tego Nadleśnictwa wchodziły w skład Nadleśnictwa Dolsko przemianowanego na Myślibórz. Nadleśnictwo Lipiany, obręb Lipiany z dniem 1 grudnia 1964 r. weszło w skład Nadleśnictwa Myślibórz Północ.

W latach 1954-1972 w granicach obecnego zasięgu Nadleśnictwa Myślibórz funkcjonowały trzy jednostki: Myślibórz Północ, Myślibórz Południe i Dziczy Las.

W 1972 roku rozpoczęto ogólnokrajową reorganizacje w Lasach Państwowych polegającą na zwiększaniu powierzchni dotychczasowych nadleśnictw poprzez ich łączenie. I tak z dniem 1 stycznia 1973 r. zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych (Dz. Urz. ML i PD Nr 1 z dnia 28.02.1973 r. poz. 8) Nadleśnictwo Dziczy Las połączono z Nadleśnictwami: Myślibórz Północ, Myślibórz Południe oraz częścią Nadleśnictwa Wieńce i przyjęło nazwę Nadleśnictwo Myślibórz.

Nadleśnictwo Myślibórz w obecnych granicach utworzone zostało 1 stycznia 1995 r. przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Zarządzeniem nr 108 z dnia 5 sierpnia 1994 r. i Zarządzeniem nr 159 z dnia 5 listopada 1994 r. z poprzedniego obrębu Dziczy Las i części obrębu Myślibórz.