Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta edukacyjna, terminarz spotkań

PLAN DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH NADLEŚNICTWA MYŚLIBÓRZ

PLAN DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH NADLEŚNICTWA MYŚLIBÓRZ

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszych okolic i zapoznania się z przebiegiem leśnej ścieżki edukacyjnej. Zorganizowane grupy, po uzgodnieniu terminu, mogą zwiedzać ścieżkę z leśnikiem-przewodnikiem.

Nasi edukatorzy prowadzą zajęcia edukacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z lasem i przyrodą także w szkołach i przedszkolach. Wszystkie zajęcia prowadzone są bezpłatnie.

Terminy - zajęcia prowadzone są w ciągu całego roku kalendarzowego. Z uwagi na duże zainteresowanie prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu (osobiście lub telefonicznie). Przyjazd należy potwierdzić 2 dni przed wyznaczoną datą (telefonicznie, mailem lub faxem).

Dojazd – we własnym zakresie autobusem, samochodem.

W sprawach rezerwacji terminów zajęć edukacyjnych proszę kontaktować się z Panią Honoratą Macudzińską tel. 95 747 23 81 lub e-mail mysliborz@szczecin.lasy.gov.pl - formularz kontaktowy do pobrania na dole strony.

Plan działań  edukacyjnych Nadleśnictwa Myślibórz w 2023 roku

 

Nadleśnictwo Myślibórz w roku 2023 planuje z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa następujące zadania:

 

 1. Bieżące utrzymanie istniejących obiektów i urządzeń, służących na potrzeby edukacji leśnej społeczeństwa (naprawy, remonty) oraz doposażenie dydaktyczne – wg potrzeb.
 2. Przedsięwzięcia planowane z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa:
 • Lekcje terenowe i wycieczki z leśnikami,
 • Lekcje w siedzibie Nadleśnictwa oraz na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego,
 • Spotkania z leśnikami w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych – działalność ciągła w zależności od zgłaszania zapotrzebowania nauczycieli na spotkania, pogadanki itp.

Tematy pogadanek i prelekcji:

 • „Zawód – Leśnik”
 • „Gospodarstwo Szkółkarskie” – uczniowie mają możliwość zapoznania się z przygotowaniem materiału do siewu, siewem oraz pielęgnacją sadzonek na szkółce.
 • „Ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem prawnie chronionych obiektów przyrodniczych”
 • „Kiedy i jak bezpiecznie dokarmiać zwierzynę leśną?”
 • „Niespodzianki jesiennego lasu”
 • „Spotkanie z przyrodą”
 • „Mieszkańcy lasów”
 • „Warstwowa budowa lasu”
 • Współorganizowanie konkursów plastycznych, literackich, wiedzy leśnej, ochrony przyrody itp. – adresaci: uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych.
 • Współorganizowanie wystaw i prelekcji z innymi służbami mundurowymi (Policja, Straż Pożarna).
 • Imprezy okolicznościowe/warsztaty:

„Święto drzewa” – wspólne sadzenie drzew, przekazanie sadzonek; pogadanki na temat sposobów sadzenia drzew i znaczenia surowca drzewnego;

Termin: wrzesień-październik

Adresaci: Lokalna społeczność.

„Sprzątanie Świata” – impreza cykliczna o zasięgu światowym, mająca na celu wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Termin: wrzesień

Adresaci: uczniowie szkół, mieszkańcy gmin w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa.

 

Nadleśnictwo Myślibórz planuje dalszą współpracę ze szkołami, lokalnymi mediami, samorządami, służbami mundurowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami, a także uczestnictwo w szkoleniach podnoszących wiedzę oraz umiejętności pracowników w zakresie edukacji i komunikacji społecznej.