PROGRAM ZANOCUJ W LESIE W NADLEŚNICTWIE MYŚLIBÓRZ

Szanowni Państwo

Na podstawie Rozporządzenia Nr 11/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego, wprowadzony został zakaz wstępu do lasów Państwowych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na obszar opisany poniżej w wyłączeniem służb leśnych Lasów Państwowych oraz innych osób wykonujących niezbędne czynności zawodowe, a także z wyłączeniem oznakowanych dojazdów do osad leśnych, szlaków turystycznych, rowerowych, obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych , obiektów turystycznych oraz parkingów leśnych leżących na terenie gmin:

1) Gryfino, Widuchowa, Banie, Chojna, Trzcińsko-Zdrój, Cedynia, Moryń, Mieszkowice w powiecie gryfińskim;

2) Boleszkowice w powiecie myśliborskim;

3) część gminy Dębno w powiecie myśliborskim położona na zachód od drogi krajowej nr 23 na odcinku od granicy z gminą Myślibórz do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy Dębno;

4) część gminy Myślibórz w powiecie myśliborskim położona na zachód od drogi krajowej 23 oraz na zachód od drogi krajowej nr 26 na odcinku od miejscowości Myślibórz do granicy z gminą Trzcińsko-Zdrój;

5) część gminy Kołbaskowo w powiecie polickim połoąoną na południe od autostrady A6.

Powyższy zakaz obejmuje oddziały nr 94, 96, 97, 103, 110, 111, 112, 118 oraz zachodnią część oddziału 102 na terenie Leśnictwa Piaseczno, wykazanych jako obszary Programu „Zanocuj w lesie”.

 

Lubisz spędzać czas na łonie natury? Chodzisz na wycieczki do lasu? Nocowałeś/aś w lesie albo nie wykluczasz zrobienia tego w przyszłości? Jeśli odpowiedziałeś/aś twierdząco na któreś z tych pytań, to prosimy wypełnij krótką ankietę. Zajmie ok. 10 minut.

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US  (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)

  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i na jakich zasadach można z niego korzystać.

    1. https://mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl/turystyka

  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu: https://mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl/zasady-zachowania-sie-w-lesie

  5. Prace z zakresu gospodarki leśnej w wrzesień i październik 2022 roku w obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie", odbywają się w poodziałach leśnych: 51a, 43d, 48a, 48c, 41p, 40k, 38a, 38b, 380j, 370k, 378h, 379y, 379s, 378o, 372g, 373h, 112, 107, 103.  Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!

  6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!.  

Informacja o terminach i obszarach polowań zbiorowych na terenach Koła Łowieckiego: „Nemrod” obwód nr 257, „Bór” obwód nr 263, „Grzywacz” obwód nr 277, „Jeleń” obwód nr 275 oraz „Drop” obwód nr 259, podana jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronach internetowych urzędów miast i gmin.

  1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres mysliborz@szczecon.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

  2. Na obszarze objętym Programem „Zanocuj w lesie” Nadleśnictwo Myślibórz dopuszcza używanie kuchenek gazowych wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie korzystania z obszaru.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Jolanta Witkowska

jolanta.witkowska@szczecin.lasy.gov.pl, tel. 887860290

 Nadleśnictwo Myślibórz przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.