PROGRAM ZANOCUJ W LESIE W NADLEŚNICTWIE MYŚLIBÓRZ

Szanowni Państwo

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA NR 10/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego wprowadzony został między innymi zakaz wstępu do Lasów Państwowych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na obszar opisany poniżej w wyłączeniem służb leśnych Lasów Państwowych oraz innych osób wykonujących niezbędne czynności zawodowe, a także z wyłączeniem oznakowanych dojazdów do osad leśnych, szlaków turystycznych, rowerowych, obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych , obiektów turystycznych oraz parkingów leśnych leżących na terenie gmin:

1) w powiecie gryfińskim: gminę Banie, gminę Cedynia, gminę Chojna, gminę Gryfino, gminę Mieszkowice, gminę Moryń, gminę Trzcińsko-Zdrój, gminę Widuchowa;
2) w powiecie myśliborskim:
a) gminę Boleszkowice,
b) część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
c) część gminy Myślibórz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na zachód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na zachód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy;
3) w powiecie polickim gminę Kołbaskowo;
4) w powiecie pyrzyckim gminę Kozielice.

 

Zgodnie z powyższym zakazem jedyny obszar z możliwością skorzystania z programu "Zanocuj w lesie" w Nadleśnictwie Myślibórz znajduje się na terenie Leśnictwa Lipiany. Szczegółowa mapa z zasięgiem zakazu znajduje się pod linkiem: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

 

 

 

 

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)

  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i na jakich zasadach można z niego korzystać.

    1. https://mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl/turystyka

  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu: https://mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl/zasady-zachowania-sie-w-lesie

  5. Prace z zakresu gospodarki leśnej w maju i czerwcu 2023 roku w obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie", odbywają się w poodziałach leśnych: 40k, 65d,79a, 79c, 69h, 378, 379, 390.  Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!

  6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!.  

Informacja o terminach i obszarach polowań zbiorowych na terenach Koła Łowieckiego: „Nemrod” obwód nr 257, „Bór” obwód nr 263, „Grzywacz” obwód nr 277, „Jeleń” obwód nr 275 oraz „Drop” obwód nr 259, podana jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronach internetowych urzędów miast i gmin.

  1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres mysliborz@szczecon.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

  2. Na obszarze objętym Programem „Zanocuj w lesie” Nadleśnictwo Myślibórz dopuszcza używanie kuchenek gazowych wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie korzystania z obszaru.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US  (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

  

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Honorata Macudzińska

honorata.macudzinska@szczecin.lasy.gov.pl, tel. 887860290

 Nadleśnictwo Myślibórz przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.