PROGRAM ZANOCUJ W LESIE W NADLEŚNICTWIE MYŚLIBÓRZ

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:
  1. regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony)

  2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i na jakich zasadach można z niego korzystać.

    1. https://mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl/turystyka

  3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.

  4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu: https://mysliborz.szczecin.lasy.gov.pl/zasady-zachowania-sie-w-lesie

  5. Prace z zakresu gospodarki leśnej w maju 2024 roku w obszarze objętym programem "Zanocuj w lesie", odbywają się w poodziałach leśnych: 102f, 101g, 60l, 60k.  Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!

  6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!.  

Informacja o terminach i obszarach polowań zbiorowych na terenach Koła Łowieckiego: „Nemrod” obwód nr 257, „Bór” obwód nr 263, „Grzywacz” obwód nr 277, „Jeleń” obwód nr 275 oraz „Drop” obwód nr 259, podana jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronach internetowych urzędów miast i gmin.

  1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres mysliborz@szczecon.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

  2. Na obszarze objętym Programem „Zanocuj w lesie” Nadleśnictwo Myślibórz dopuszcza używanie kuchenek gazowych wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie korzystania z obszaru.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US  (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

  

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Marta Jaworska

marta.jaworska@szczecin.lasy.gov.pl, tel. 785858636

 Nadleśnictwo Myślibórz przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.