Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obiekty Edukacyjne Nadleśnictwa

Na terenie naszego Nadleśnictwa najpopularniejszą formą edukacji leśnej są lekcje w terenie, będące bezpośrednim spotkaniem z przyrodą i leśnikami.

Na terenie naszego Nadleśnictwa najpopularniejszą formą edukacji leśnej są lekcje w terenie, będące bezpośrednim spotkaniem z przyrodą i leśnikami. Są one okazją do łączenia działań wychowawczych nauczycieli i leśników, a także kształtują pozytywne nawyki przebywania w lesie. Działania edukacyjne wspomagane są przez szereg obiektów mających uatrakcyjnić pobyt i przybliżyć odwiedzającym zagadnienia związane z lasem i przyrodą.

Leśna Ścieżka Edukacyjna przy Gospodarstwie Szkółkarskim w Leśnictwie Swobnica.

Leśna Ścieżka Edukacyjna przy Gospodarstwie Szkółkarskim w Leśnictwie Swobnica, powstała w 2005 roku.  Trasa ścieżki zaczyna się przy szkółce leśnej i przebiega przez teren Leśnictwa Swobnica. Jest to ścieżka piesza o długości 1,5 km. W  2012 roku ścieżkę wyposażono w tablice edukacyjne oraz drewnianą infrastrukturę ułatwiającą korzystanie z obiektu w ramach budowy małej infrastruktury służącej zabezpieczaniu obszarów Natura 2000: Ostoja Witnicko-Dębniańska w Nadleśnictwie Bogdaniec, Pojezierze Myśliborskie, Dziczy Las, Dolina Tywy w Nadleśnictwie Myślibórz. Na terenie szkółki leśnej znajduje się „Zielona Klasa". Jest to zadaszone miejsce, wyposażone w ławki. w pobliżu znajdują się tablice edukacyjne oraz miejsce na ognisko. Obiekt wykorzystywany jest jako miejsce do organizacji pogadanek, oraz zakończenie wycieczki po ścieżce.