Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lasy Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Myślibórz administruje lasami znajdującymi się na Pojezierzu Myśliborskim ina niewielkich fragmentach równin Wełtyńskiej i Pyrzycko-Stargardzkiej. Jest to obszar o zróżnicowanej powierzchni, z około 70 jeziorami, z których aż 17 znajduje się na terenie jednego leśnictwa – Otanów.

Nadleśnictwo obejmuje 86 kompleksów leśnych. 56% powierzchni lasów przypada na jeden największy kompleks o powierzchni 7003 ha, a 30% powierzchni – na cztery kompleksy w przedziale 500-2000 ha. Pozostałe lasy są rozrzucone na 81 kompleksów nie przekraczających 500 ha.

 

 

Na terenie nadleśnictwa najczęstszymi są siedliska lasu świeżego (57,5%) i lasu mieszanego świeżego (23,1%). Przeważają siedliska lasowe – 88,2 %, bory stanowią 4,7 %, udział olsów, łęgów oraz siedlisk bagiennych wynosi 7,1 %. Są tutaj lasy bukowe, bukowo-dębowe i sosnowo-bukowe, również sosnowe, także łęg jesionowo-olszowy i olszyny. Niewielkie powierzchnie zajmują lasy dębowe ( z dębem bezszypułkowym) i sosnowo-dębowe, również łęg olszowy oraz łęg jesionowo-wiązowy, też lasy inne. Sporadycznie spotyka się lasy brzozowo-dębowe, brzozowo-dębowo-sosnowe, brzozowe i lasy mieszane z grabem. W podszyciu występują buk pospolity, również lipa drobnolistna, jarząb pospolity (jarzębina), kruszyna pospolita, świerk pospolity.