Osoba do kontaktu w sprawach związanych
z organizacją obozów harcerskich:

Marta Jaworska
tel. +48 785 858 636