Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Myślibórz
Nadleśnictwo Myślibórz
+48 95 747 23 81

ul. Dworcowa 2
74-300 Myślibórz

Nadleśniczy Nadleśnictwa Myślibórz
Rufin Marysiok
Zastępca Nadleśniczego
Hubert Bożek
Główny Księgowy
Katarzyna Jarmoła-Sobór
Inżynier Nadzoru
Karol Dyderski
Inżynier Nadzoru
Grzegorz Biel

Dział Gospodarki Leśnej

Dominika Lewandowska-Biel
Starszy Specjalista SL odpowiedzialny za całość spraw związanych z hodowlą lasu, szkółkarstwem, selekcją i nasiennictwem
Tel.: 785-858-634
Marta Bukowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej odpowiedzialny za całość spraw związanych ze stanem posiadania i urządzaniem lasu
Olga Piłaszewicz
Starszy Specjalista SL odpowiedzialny za całość spraw związanych z ochroną p.poż., łowiectwem, LGW i lasami nadzorowanymi
Tel.: 608-421-381
Marta Jaworska
Specjalista SL odpowiedzialny za całość spraw związanych z ochroną lasu, ochroną przyrody, turystyką, promocją i edukacją leśną
Tel.: 785-858-636
Dawid Lewicki
Starszy Specjalista SL odpowiedzialny za całość spraw związanych ze sprzedażą drewna
Tel.: 785-858-610
Artur Szymczak
Specjalista SL odpowiedzialny za całość spraw związanych z użytkowaniem lasu
Tel.: 785-858-635

Dział Finansowo-Księgowy

Anna Sykuła
Stanowisko ds. księgowości i płac.
Katarzyna Partyka
Stanowisko ds. gospodarki towarowej.
Tel.: 785-858-631
Dariusz Piątkowski
Stanowisko ds. księgowości i gospodarki towarowej.
Marta Ostolska
Stanowisko ds. księgowości.

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Janusz Paulski
Sekretarz Nadleśnictwa.
Tel.: 785-858-629
Marta Bogucka
Stanowisko ds. administracyjnych.
Barbara Karkoszka
Stanowisko ds. administracyjnych - sekretariat.
Tel.: 785-858-637
Agata Morawiak
Stanowisko ds. administracyjnych.
Sylwia Gryglewska
Stanowisko ds. zamówień publicznych i administracji

Stanowisko ds. pracowniczych

Elżbieta Kapłan
Stanowisko ds. pracowniczych.

Administrator systemu informatycznego

Marek Piłaszewicz
Stanowisko ds. Administrowania SILP, LMN oraz środków pomocowych.
Tel.: 785-858-640

Posterunek Straży Leśnej

Robert Ziemichód
Komendant Posterunku Straży Leśnej.
Tel.: 695-135-816
Robert Wiszniewski
Strażnik leśny.
Tel.: 600-250-492