Lista aktualności Lista aktualności

Ptaki objęte ochroną strefową rosną w siłę…

Na terenie Nadleśnictwa Myślibórz utworzono dotychczas jedenaście stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania chronionych gatunków ptaków tj. bielika, bociana czarnego, kani rudej oraz orlika krzykliwego. W tym roku myśliborscy leśnicy znaleźli jeszcze cztery gniazda ptaków objętych ochroną strefową. Stąd też podjęto działania, których celem ma być ustanowienie kolejnych strefy ochrony ostoi ptaków.

Dzięki monitoringowi prowadzonemu przez terenową służbę leśną, podczas rutynowych czynności odkryto nowe stanowisko bielika (Haliaeetus albicilla), bociana czarnego (Ciconia nigra), kani czarnej (Milvus migrans) oraz kani rudej (Milvus milvus).

W związku z tym Nadleśnictwo Myślibórz przystąpiło w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie do wyznaczenia stref ochrony ostoi dla ww. gatunków ptaków.

Granice stref zostały wyznaczone i w najbliższym czasie zostaną wydane decyzje administracyjne powołujące powyższą formę ochrony. Zasięg stref uwzględnia potrzeby danego gatunku, a ich ustanowienie umożliwia skuteczną ochronę ptaków.

Gospodarka leśna prowadzona przez Nadleśnictwo Myślibórz jest oparta na długoletnich obserwacjach naturalnych procesów zachodzących w lasach. Jej prowadzenie w oparciu o powyższe zasady umożliwia spełnianie funkcji gospodarczych, przy stwarzaniu dogodnych warunków siedliskowych dla roślin i zwierząt występujących naturalnie na terenie lasów Nadleśnictwa.