Lista aktualności Lista aktualności

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości

103 lata temu Polska odzyskała niepodległość. Rocznica odzyskania przez nasz kraj wolności to również rocznica odzyskania lasów przez polską administrację. Wprawdzie początki działalności, scalanie ziem i lasów do niedawna rządzonych przez trzech zaborców, były trudne, to udało się podłożyć podwaliny pod strukturę Lasów Państwowych.

 

Im bardziej rosły szanse na przywrócenie niepodległości i realna stawała się perspektywa odrodzenia Polski, tym jawniej zaczęto szykować podwaliny przyszłego aparatu państwowego, a w ślad za tym gospodarki. Wcześnie też uznano, że lasy Skarbu Państwa powinny być w tej mierze jednym z istotniejszych elementów.

Dla uczczenia święta wywiesiliśmy przy  siedzibie Nadleśnictwa oraz przy kancelariach leśnictw biało-czerwone flagi. W ten sposób okazujemy szacunek i dumę z Niepodległej.